Rusza kanalizacja


podpisanie umowy 
2017-08-14

W poniedziałek 7 sierpnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowy na dwa zadania w ramach „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa – etap II.” Wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi jest Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” A. Orzech, A. Orzech Spółka Jawna.

Do końca stycznia 2019 roku potrwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Wykonana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji w czterech miejscach. W związku ze zwiększeniem ilości ścieków wynikających z włączenia kolejnych budynków mieszkalnych do istniejącej sieci, planuje się montaż dodatkowych pomp zatapialnych w istniejących pompowniach P1 i P2.

Zakres inwestycji:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 216,0 m o średnicy Ø200
 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 214,5 m o średnicy Ø160, co stanowi 174 przyłączy,
 3. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej,

Wartość umowy to kwota 3 237 276,20 zł.

Planowany termin zakończenia robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi to koniec października 2018 r. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z pompownią ścieków oraz przyłączami na obszarze zlokalizowanym w Kolbuszowej wzdłuż ulicy Obrońców Pokoju od ul. Św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi oraz w części miejscowości Nowa Wieś. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w poprzednich latach.

Zakres inwestycji:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 492,0 m w tym:
 2. Sieć grawitacyjna o łącznej długości 2 651,0 m
 3. Sieć tłoczna o łącznej długości 841,0 m
 4. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 782,0 m, co stanowi 38 przyłączy,
 5. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej,
 6. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej,

Koszt inwestycji wynosi  932 541,05 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-14 14:39
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 314 657