NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY- Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego


„NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY" 
2017-07-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” wraz z partnerem projektu Ośrodkiem Szkolenia Kierowców AUTO s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Projektem objętych zostanie 160 osób w tym 40 kobiet oraz 16 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat, w tym minimum 96 osób o niskich kwalifikacjach posiadających maksymalnie wykształcenie średnie (do ISCED 3 włącznie)
 • W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie) i/lub  osoby w wieku 50 lat i więcej

Kryteria premiujące: zamieszkanie na terenach wiejskich, niepełnosprawność,  dochód poniżej średniej dla województwa;

W ramach projektu oferujemy B E Z P Ł A T N E szkolenia  i  kursy zawodowe :

 • Prawo jazdy kategorii C,
 • Prawo jazdy kategorii E,
 • Spawacz w metodzie MAG, TIG,
 • Operator obrabiarek CNC z egzaminem czeladniczym,
 • Księgowy I stopień zgodnie ze ścieżką edukacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW,

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-01-18 13:57
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 468 052