Informacja ws. zmiany nazwy ulicy


Informacja ws. zmiany nazwy ulicy 
2017-07-17

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz. U. z 2016 rok poz.744/ - Rada Miejska w Kolbuszowej Uchwałą Nr XL/493/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, dokonała zmiany nazwy dotychczasowej ulicy „Gwardii Ludowej” w Kolbuszowej na nową nazwę: „ks. Antoniego Dunajeckiego”.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 2460 i wchodzi w życie w dniu 20 lipca 2017 roku.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z zapisami w/w ustawy:

  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat - 5 ust.1 ustawy
  • Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – 5 ust. 2 ustawy

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-10 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 294 569