Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH”


Praca bez barier 
2017-07-10

MDDP Sp.z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PRACA BEZ BARTER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH".

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+82 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzamrnem.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
- zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,
- w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
- w tym osoby z niepełnosprawnościami,
- w tym osoby w wieku 50 lat i więcej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-01-18 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 468 031