Kulturalna Świetlica


Kulturalna Świetlica 
2017-06-14

Podczas tegorocznych wakacji oraz w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego 2017/18 w  Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej działającej przy PKPS ZMG w Kolbuszowej realizowany będzie program „Kulturalna Świetlica”.  Jest to program z zakresu  pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023. Na realizację tego autorskiego programu PKPS w Kolbuszowej otrzymał dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego – ROPS w Rzeszowie. Realizację programu  PKPS ZMG rozpoczął 12.06.2017 r. a działania w nim zawarte potrwają do 15.12.2017 r.

Celem zadania „Kulturalna Świetlica” jest wspieranie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Udział w nim daje wychowankom Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej szansę na zmniejszenie poczucia wyobcowania oraz pozwala na nawiązywanie nowych znajomości.

Działania zawarte w programie będą realizowane głównie w prowadzonej przez PKPS w Kolbuszowej Świetlicy, która mieści się w siedzibie Stowarzyszenia w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 3. Poprzez realizację  zadania PKPS obejmie także wsparciem również podopiecznych Klubu Dziecięcego w Krośnie działającego prze Zarządzie Okręgowym naszego Stowarzyszenia, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych z Głogowa Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud Głogowskich i Przewrotnego a także klubu środowiskowego, jaki powstanie podczas wakacji przy Parafii NMP w Komorowie. W ramach realizowanych działań zostanie nawiązana współpraca z PKPS-em w Krośnie, Stowarzyszeniem Moja Mała Ojczyzna Komorów oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim. Ponadto do udziału w wypoczynku letnim zorganizowanym w świetlicy zostaną zaproszone dzieci i młodzież z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy nie korzystają z oferty placówki w roku szkolnym.

W ramach projektu „Kulturalna Świetlica” dzieci będą mogły poszerzyć swoja wiedzę z zakresu sztuki, literatury, muzyki, teatru i fotografii. Program zakłada również wsparcie dla wychowanków i ich rodzin w postaci paczek mikołajkowych. Bardzo ważnym jego elementem jest objęcie uczestników dożywianiem – zarówno podczas zajęć wakacyjnych jak i podczas korzystania w trakcie realizacji programu roku szkolnym. Na rozpoczęcie zadania w roku szkolnym planowany jest piknik integracyjny dla placówek wsparcia dziennego z Kolbuszowej, Głogowa Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud Głogowskich i Przewrotnego.

Ponadto w ramach programu dzieci będą uczestniczyć w zajęciach na pływalni krytej „Fregata”, wycieczkach do Fly Parku w Rzeszowie, Telewizji Rzeszów oraz do teatru „Maska” w Rzeszowie. Świetlica przeprowadzi warsztaty kulinarne, polonistyczne, plastyczno-techniczne, naukowe oraz artystyczne. Ważnym wydarzeniem integrującym beneficjentów programu będzie konkurs fotograficzny, w ramach którego przewidziano atrakcyjne nagrody oraz powstanie w siedzibie placówki galerii fotografii dokumentującej realizację programu.

 

Wychowawczy Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej
N.Olszowy, M.Posłuszny

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 14:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 310 272