INFORMACJA w sprawie zmiany nazwy ul. „Aleksandra Zawadzkiego” na ul. „rtm. Witolda Pileckiego”


Zmiana nazwy ul. „Aleksandra Zawadzkiego” na ul. „rtm. Witolda Pileckiego” 
2017-03-16

Rady Miejskiej w Kolbuszowej dnia 31 stycznia 2017 uchwałą Nr XXXV /441/2017 w sprawie zmiany ulic w miejscowości Kolbuszowa zmieniła dotychczasową nazwę ulicy „Aleksandra Zawadzkiego”  na ul. „rtm. Witolda Pileckiego”.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 16.03.2017 roku.

Zmiany nazw ulic dokonywane są w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz.U. z 2016 rok poz.744/

Jednocześnie podajemy za wyżej cytowaną ustawą:

Art.5 ust.1 Pisma oraz postepowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Ust.2.Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

Andrzej Selwa

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-10-17 11:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 012 521