INFORMACJA w sprawie zmian nazw ulic w Kolbuszowej


Ddd 
2017-01-04

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz.U.z 2016 rok poz.744/ Rada Miejska w Kolbuszowej dokonała zmian nazw ulic w miejscowości Kolbuszowa i tak :

Zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „22-go Lipca ” na ulicę :”Stanisława Krzaklewskiego” oraz dotychczasową nazwę ulicy „Janka Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego”.

 

/Uchwała Nr XXXI/395/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2016 roku oraz odpowiednio Uchwała Nr XXXI /396/2016 Rady  Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2016 roku/.

 

Jednocześnie podajemy za wyżej cytowaną ustawą:

Art.5 ust.1 Pisma oraz postepowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Ust.2.Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

                            

Sekretarz Kolbuszowej
Barbara Bochniarz

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 14:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 310 301